Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 20/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 20/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie rozłożeniu na raty kwoty zadłużenia Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”

Na podstawie art. 26 ust.3 i art. 25 pkt. 4 i 9 w zw. z art. 5 pkt. 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz.168 z dnia 19.01.2018r.) w zw. z § 1 ust 5 załącznika do uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku) z późn. zmn., uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na rozłożenie na 12 miesięcznych rat, począwszy od dnia 1.01.2018r., niedopłaty w kwocie 12736,74 zł (słownie dwanaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) powstałej z tytułu częściowego regulowania zobowiązań określonych w porozumieniu z dnia 1 grudnia 2015r. zawartego pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, podmiotem prowadzącym Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”.
 2. Kwota niedopłaty wskazana w ust. 1 jest obliczona na dzień 31.12.2017 r. i wynika z pkt. 3 zdanie drugie porozumienia z dnia 1 grudnia 2015 r. zawartego pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, podmiotem prowadzącym Usługi Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”.
 3. Kwota miesięcznej raty o której mowa w § 1 ust. 1 wynosi 1061, 40 zł( słownie jeden tysiąc sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy).
 4. Kwota miesięcznej raty o której mowa w ust. 1 winna być doliczana do miesięcznych bieżących należności Zobowiązanego.
 5. Kwota miesięcznej raty o której mowa w § 1 ust. 1 za styczeń 2018 r. zostanie doliczona do raty za miesiąc luty 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory