Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zapomoga losowa

Załącznik nr 1 do uchwały ORL z dnia 09.05.2012 nr 100/VI/ORL/2012

Regulamin
przyznawania zapomóg losowych

§ 1

 1. Osobą uprawnioną do otrzymania zapomogi losowej jest członek OIL w Krakowie, czynnie wykonujący zawód, emeryt lub rencista – posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu –  zwany dalej „Uprawnionym”
 2. Podstawą złożenia wniosku o zapomogę  może być zdarzenie  losowe takie jak:
  a) ciężka, długotrwała choroba Uprawnionego
  b) wypadki jak np. zniszczenie mieszkania związane ze znaczną stratą mienia /pożar, zalanie, zawalenie, kradzież itp/, znacznie pogarszające sytuację materialną Uprawnionego
  c) wypadki  powodujące utratę zdrowia Uprawnionego, okresowo lub trwale – uniemożliwiające wykonywanie zawodu w ogóle lub w dotychczasowym zakresie.
  d) inne  zdarzenia istotnie pogarszające sytuację materialną Uprawnionego

§ 2

 1. Pisemny wniosek o zapomogę losową winien zawierać  opis sytuacji losowej, rodzinnej i finansowej Uprawnionego. Wskazana jest opinia dwóch delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 2. W przypadku kontynuacji zapomogi losowej wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową, przedstawienie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej Uprawnionego
 3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Komisję jest uzyskanie informacji z Działu Składek o braku zaległości w opłatach na rzecz Samorządu Lekarskiego
 4. Wnioski Uprawnionych zalegających ze składkami członkowskimi na rzecz OIL nie będą rozpoznawane.
 5. W sytuacjach szczególnych związanych z pkt. 3 i 4 Komisja może rozpatrzyć wniosek o zapomogę, pozostawiając akceptację pojętej decyzji do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu ORL.
 6. Wnioski są rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Bytowej ORL  –  jeden raz w miesiącu.

§ 3

 1. Wniosek o zapomogę składa osoba bezpośrednio zainteresowana lub:
  a) osoba z najbliższej rodziny Uprawnionego
  b) osoba pozostająca z Uprawnionym we wspólnym gospodarstwie domowym
  c) osoba sprawująca faktyczną opiekę nad Uprawnionym
  d) członkowie Samorządu

§ 4

Wysokość zapomóg losowych ustalana jest indywidualnie dla każdego uprawnionego.

 § 5

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z obligatoryjnym przyznaniem pomocy finansowej.

 PIT11

RODO


 W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią mgr Krystyną Trela
z Biura Komisji Bytowej ORL w Krakowie:
k.trela@hipokrates.org
tel. +4812 6191718

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory