Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zarządzanie w opiece zdrowotnej – studia podyplomowe WSEI Kraków

Adresaci studiów

Studia adresowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, a także dyrektorów, menedżerów i finansistów – zajmujących się zarządzaniem w publicznych i prywatnych jednostkach ochrony zdrowia, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz finansowaniem ochrony zdrowia. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia.

Studia prowadzone są pod patronatem
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Charakterystyka studiów

Program studiów obejmuje problematykę zarządzania oraz finansowania publicznych i prywatnych jednostek ochrony zdrowia. Zachodzące w sektorze usług zdrowotnych dynamiczne zmiany, w tym wdrażanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie prywatnych pakietów ubezpieczeniowych, konieczność restrukturyzacji publicznych placówek sprawiają, że bezdyskusyjny staje się nieustanny rozwój oraz zastosowanie nowoczesnych modeli kierowania i zarządzania strategicznego firmą. Globalizacja gospodarki wymusza konieczność standaryzacji działań prowadzonych przez jednostki gospodarcze. W warunkach ekspansywnego otoczenia gospodarczego organizacji szczególnego znaczenia nabiera umiejętne zarządzanie rozwojem firmy, bezpośrednio związane zarówno z charakterem, jak i zasięgiem sektora medycznego. Znajomość procesów zachodzących w mikro i makro-otoczeniu stanowi wiedzę niezbędną stanowiącą o konkurencyjności firmy, pozwalającą na wytyczenie racjonalnych kierunków zmian mających na celu wszechstronny rozwój przedsięwzięcia. Zarządzanie rozwojem firmy jest strategicznym i decyzyjnym systemem, koncentrującym się na kształtowaniu postępu administracyjnego, organizacyjnego, personalnego, logistycznego, informacyjnego oraz technologicznego. W trakcie studiów uczestnicy nabywają umiejętności zarządzania organizacją, finansami oraz zasobami zakładu opieki zdrowotnej oraz prowadzenia marketingu usług medycznych. Kompetencje te są obecnie podstawą sukcesu organizacji funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia.

Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej

Atuty studiów

 • Uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności oraz pomoc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla wyzwań, które stoją przed ich organizacjami.
 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym (warsztaty, gry symulacyjne).
 • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
 • Możliwość korzystania z paneli eksperckich w ramach Klubu Absolwenta.
 • W ramach seminarium dyplomowego słuchacze tworzą projekt samodzielnie lub w grupach kilkuosobowych.
 • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu tematyki zarządzania w opiece zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://podyplomowe.wsei.edu.pl/zarzadzanie-w-opiece-zdrowotnej/

Kalendarium

Maj 2019
PWŚCPSN
« kwi   cze »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Galerie

 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35
 • I Zawody o Puchar Prezesa NRL - Relacja z Zawodów / Galeria zdjęć
  I Zawody o Puchar Prezesa NRL - Relacja z Zawodów / Galeria zdjęć
  2019-03-15 10:45:52

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory