Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zarządzanie w opiece zdrowotnej – studia podyplomowe WSEI Kraków

Adresaci studiów

Studia adresowane są do lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek, a także dyrektorów, menedżerów i finansistów – zajmujących się zarządzaniem w publicznych i prywatnych jednostkach ochrony zdrowia, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz finansowaniem ochrony zdrowia. Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia.

Studia prowadzone są pod patronatem
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Charakterystyka studiów

Program studiów obejmuje problematykę zarządzania oraz finansowania publicznych i prywatnych jednostek ochrony zdrowia. Zachodzące w sektorze usług zdrowotnych dynamiczne zmiany, w tym wdrażanie nowoczesnych technologii, wprowadzanie prywatnych pakietów ubezpieczeniowych, konieczność restrukturyzacji publicznych placówek sprawiają, że bezdyskusyjny staje się nieustanny rozwój oraz zastosowanie nowoczesnych modeli kierowania i zarządzania strategicznego firmą. Globalizacja gospodarki wymusza konieczność standaryzacji działań prowadzonych przez jednostki gospodarcze. W warunkach ekspansywnego otoczenia gospodarczego organizacji szczególnego znaczenia nabiera umiejętne zarządzanie rozwojem firmy, bezpośrednio związane zarówno z charakterem, jak i zasięgiem sektora medycznego. Znajomość procesów zachodzących w mikro i makro-otoczeniu stanowi wiedzę niezbędną stanowiącą o konkurencyjności firmy, pozwalającą na wytyczenie racjonalnych kierunków zmian mających na celu wszechstronny rozwój przedsięwzięcia. Zarządzanie rozwojem firmy jest strategicznym i decyzyjnym systemem, koncentrującym się na kształtowaniu postępu administracyjnego, organizacyjnego, personalnego, logistycznego, informacyjnego oraz technologicznego. W trakcie studiów uczestnicy nabywają umiejętności zarządzania organizacją, finansami oraz zasobami zakładu opieki zdrowotnej oraz prowadzenia marketingu usług medycznych. Kompetencje te są obecnie podstawą sukcesu organizacji funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia.

Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej

Atuty studiów

 • Uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności oraz pomoc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla wyzwań, które stoją przed ich organizacjami.
 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym (warsztaty, gry symulacyjne).
 • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
 • Możliwość korzystania z paneli eksperckich w ramach Klubu Absolwenta.
 • W ramach seminarium dyplomowego słuchacze tworzą projekt samodzielnie lub w grupach kilkuosobowych.
 • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu tematyki zarządzania w opiece zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://podyplomowe.wsei.edu.pl/zarzadzanie-w-opiece-zdrowotnej/

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory