Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zmiany w prawie – listopad/grudzień 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie listopad-grudzień 2014 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy. (Dz. U. 2014, poz. 1502 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1502/1

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. 2014, poz. 1508 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1508/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. 2014, poz. 1512 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1512/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2014, poz. 1516 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1516/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych poza granicami kraju (Dz. U. 2014, poz. 1538 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1538/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2014, poz. 1545)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1545/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. 2014, poz. 1551 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1551/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2014, poz. 1590)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1590/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. 2014, poz. 1751 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1751/1

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2014, poz. 1802 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1802/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów (Dz. U. 2014, poz. 1810)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1810/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. U. 2014, poz. 1816 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1816/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. 2014, poz. 1840 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1840/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji (Dz. U. 2014, poz.1848)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1848/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014, poz. 1849 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1849/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. 2014, poz. 1850 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1850/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. 2014, poz. 1862)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1862/1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy (Dz. U. 2014, poz. 1958 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1958/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2014, poz. 1963 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1963/1

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014, poz.1877)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1877/1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw projektu ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2014, poz. 1887)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1887/1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru orzeczenia komisji lekarskiej oraz wzoru rejestru orzeczeń (Dz. U. 2014, poz. 1893)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1893/1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2014, poz. 1894)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1894/1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie siedzib i właściwości terytorialnej komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. 2014, poz. 1895)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1895/1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanych w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2014, poz. 1897 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1897/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2014, poz. 1902)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1902/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014, poz. 1914)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1914/1

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2014, poz. 1915)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1915/1

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej (Dz. U. 2014, poz. 1982 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1982/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (Dz. U. 2014, poz. 1983 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1823/1

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. 2014, poz. 1994 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1994/1

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory