Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zmiany w prawie – maj/czerwiec 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami prawnymi z okresu maja i czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga zgody. (Dz. U. z dnia 10 maja 2012 roku, poz. 494)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/494/1

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 roku, poz. 547)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/547/1

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 roku, poz. 631)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/631/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 24 maja 2012 roku, poz.583)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/583/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z dnia 28 maja 2012 roku, poz. 594)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/594/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji. (Dz.U. z dnia 29 maja 2012 roku, poz. 605)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/605/1

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom. (Dz. U. z dnia 29 maja 2012 roku, poz. 602 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/602/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. (Dz.U. z dnia 14 czerwca 2012 roku, poz. 663)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/663/1

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 23 maja 2012 roku, poz.572 – tekst jednolity)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/572/1

 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2012 roku, poz. 651- tekst jednolity)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/651/1

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 roku, poz. 738)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/738/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 roku, poz. 739)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/739/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 roku, poz. 740)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/740/1

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 roku, poz. 741)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/741/1

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 roku, poz. 742)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/742/1

Kalendarium

Marzec 2019
PWŚCPSN
« lut   kwi »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ogłoszenia

Galerie

 • I Zawody o Puchar Prezesa NRL - Relacja z Zawodów / Galeria zdjęć
  I Zawody o Puchar Prezesa NRL - Relacja z Zawodów / Galeria zdjęć
  2019-03-15 10:45:52
 • Galeria remontowa luty 2019
  Galeria remontowa luty 2019
  2019-03-15 12:18:16
 • I Ogólnopolski Bal Lekarza / XXII Bal Lekarza Kraków - 2019
  I Ogólnopolski Bal Lekarza / XXII Bal Lekarza Kraków - 2019
  2019-01-16 15:26:19
 • Galeria remontowa październik 2018 r.
  Galeria remontowa październik 2018 r.
  2018-11-13 11:07:44

Polecamy

Wybory