Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

ZZOZ w Wadowicach – anestezjolog

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5, ogłasza KONKURS OFERT

Dotyczy:

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w:

– oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,

– oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny).

2. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w:

– oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,

– oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny).

na okres od 1 listopada 2019r. do 31 października 2022r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5, pok. 226, w terminie do 3 września 2019r. oraz odebrać stosowne formularze. Oferty należy składać na formularzu pod wyżej wskazanym adresem w terminie do dnia 4 września 2019r. do godz. 900.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do udzielającego zamówienia.

OTWARCIE OFERT:

nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 w dniu
4 września 2019r. o godz. 1000.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

nastąpi do 9 września 2019r. w siedzibie ZZOZ w Wadowicach.

Oferent jest związany ofertą przez okres 90 dni. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu. W toku postępowania konkursowego, nie później niż do rozstrzygnięcia konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest.

Oferentom przysługuje prawo złożenia protestu lub odwołania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

              Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZOZ w Wadowicach. Kontakt do Inspektora ochrony danych  iod@zzozwadowice.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 3 do 10 lat w zależności od rozstrzygnięcia konkursu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy.

 

Wadowice, dnia 12 sierpnia 2019r.

Kalendarium

Sierpień 2019
PWŚCPSN
« lip   wrz »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory