Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Aktualności

Kurs EPLS (European Pediatric Life Support) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci.

Intensywny dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 250 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 20
Termin:  09 – 10.05.2020 r. (godz. 08.00-19.00)
Miejsce: Kraków, os. Złotej Jesieni 2, Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
Zgłoszenia: ksztalcenie57@hipokrates.org

Kurs ALS (Advance Life Support) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych


Intensywny dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 250 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 20
Termin:  18 – 19.04.2020 r. (godz. 08.00-19.00)
Miejsce: Kraków, os. Złotej Jesieni 2, Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
Zgłoszenia: ksztalcenie57@hipokrates.org

Kurs ALS (Advance Life Support) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Kurs w Delegaturze w Krośnie

Termin:  30 – 31.05.2020 r. godz. (08.00 – 19.00)
Opłata – 250 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 20
Miejsce: Delegatura OIL w Krośnie, ul. Niepodległości 2
Zgłoszenia na kurs:  13/ 4321859

Kurs ILS (Immediate Life Support) – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia


Jednodniowy kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 50 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 8
Termin:  21.03.2020 r. (godz. 08.00-16.00)
Miejsce: Kraków, os. Złotej Jesieni 2, Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
Zgłoszenia: ksztalcenie57@hipokrates.org

Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

CSIOZ kontynuuje w 2020 roku bezpłatne szkolenia z EDM

W 2020 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia kontynuuje w ramach Akademii CSIOZ projekt szkoleniowy „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. – więcej »

Komunikat w sprawie systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenia w wyroby medyczne

eZWM

 

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z zaleceniami dla pracowników ochrony zdrowia. – więcej »

E-recepta – częste pytania

Jak długo ważna jest e-recepta? Gdzie i kiedy wykupić lek z e-recepty?

Przypominamy, że co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.

E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności: – więcej »

Pismo Pana Ministra Janusza Cieszyńskiego dotyczące wejścia w życie obowiązku stosowania elektronicznej recepty.

Najnowszy Komunikat w sprawie e-recepty:

e-recepta-p1

 

BDO – Baza Danych o Odpadach

 1. Dokumenty praktyki a numer rejestrowy

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do obowiązku zamieszczania na dokumentach praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych indywidualnego numeru Bazy Danych o Odpadach (BDO) Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje, że obowiązek ten określony jest w art 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701). Indywidualny numer rejestrowy bazy danych odpadach nadawany przez marszałka województwa umieszczony musi być na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością jedynie w przypadku podmiotów określonych w art. 57 ust.1 ustawy, to jest podmiotów: – więcej »

Nowy system eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat NFZ MOW w Krakowie w sprawie wdrożenia od 01.01.2020 r. nowego systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

eZWM

Ułatwienia w procedurze wystawiania e-recept

Postęp informatyzacji w ochronie zdrowia jest tak szybki, że instrukcja „obsługi” e-recept opublikowana w ostatnim wydaniu „GGL” jest już nieaktualna. Poniżej – aktualizacja.

Obecnie dostęp do platformy P1 i korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl wymaga już tylko posiadania profilu zaufanego, zakładanego internetowo na stronie pz.gov.pl i wymagającego następnie potwierdzenia swojej tożsamości (okazując dowód osobisty w odpowiednich placówkach, które strona podpowiada). Profil zaufany można również uzyskać w swoim banku. – więcej »

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Przypominamy, iż  zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019r. poz. 408, t.j z dnia 1.03.2019r. z póź. zm.) dokumentacja medyczna w formie elektronicznej będzie wprowadzana etapowo. – więcej »

Informacja Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej ws kodu PIN dostępu do e-recepty

Przy wypisywaniu e-recepty prosimy o poinformowanie pacjenta, że nadany kod PIN dostępu do e-recepty (czterocyfrowy) powinien być zachowany do końca terminu ważności recepty lub do czasu całkowitej realizacji recepty i odbioru wszystkich leków.

Z poważaniem Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

Zmarł Profesor Henryk Gaertner

Z głębokim żalem i smutkiem, zawiadamiamy, że 4 lutego 2020 roku, w wieku 98 lat, po długiej i ciężkiej chorobie

Zmarł Profesor Henryk Gaertner

nestor krakowskiej medycyny

Gaertner

– więcej »

Galicyjska Gazeta Lekarska Nr 6/174 (listopad/grudzień 2019)

n201906

Zapraszamy do lektury nowego numeru „GGL”. W numerze m.in.:

> Uproszczenia w wydawaniu e-recept wyjaśnia doktor Mariusz Janikowski (6)
> Szpital Uniwersytecki już w Prokocimiu – relacja S. Ciepłego z uroczystości otwarcia i gorące opinie o nowym miejscu (8-11)
> Rośnie zadłużenie szpitali – dane z ostatnich raportów (12)
> SOR – ochrona zdrowia w soczewce – sprawozdanie z debaty zorganizowanej przez krakowską OIL (14)
> Kolejne „Rytro” za nami – informuje J. Grzelak-Hodor (18)
> O roli lekarza pierwszego kontaktu w opiece paliatywnej – relacja J. Sieradzkiej z konferencji „Opieka paliatywna i hospicyjna” (23)
> Izba w nowej odsłonie – wczoraj i dziś kamienicy przy Krupniczej 11a prezentuje K. Domin (24)
> O zdobywaniu Korony Wulkanów opowiada doktor Klaudia Cierniak-Kożuch w rozmowie ze S. Ciepłym (31)
> Do krakowskich teatrów i na wystawę Caravaggia do Wiednia zaprasza Magda Huzarska-Szumiec (43) Zapraszamy też na bale karnawałowe do Nowego Sącza (39), Krakowa (43) i Zakopanego (49)
> Pożegnania: lekarze Maria Kowalewska, Jadwiga Prodanow, Irena Weiner, Andrzej Frey i Maciej Grodzicki (53)

pdf
Galicyjska Gazeta Lekarska nr 6/174

 

Oferta pracy dla lekarza w dziedzinie ginekologii i położnictwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni  „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

LEKARZ (SPECJALISTA) DO PRACY W PORADNI DLA KOBIET

 Opis stanowiska:

 • oferujemy pracę dla lekarzy w Poradni dla Kobiet

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej albo lekarz specjalista w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, albo lekarz specjalista w dziedzinie perinatologii, albo lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

albo

 • lekarz w trakcie specjalizacji (lekarz, który ukończył I rok specjalizacji i uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedyz i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej) w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości lub lekarz w trakcie perinatologii  
  • mile widziane doświadczenie w pracy w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
  • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

Prosimy wysłać aplikację na adres: jbinkowska@szpital-bochnia.pl lub skontaktować się telefonicznie
pod numerem: (14) 61 53 204.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitalu Powiatowym” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia.

 1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………
 2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uznam iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm)

 

Szpital w Bielsku-Białej zatrudni neurochirugów

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej, Al. Armii Krajowej 101

zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii – więcej »

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie zatrudni

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie zatrudni: neurologa – do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz lekarzy chętnych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (chirurgów, internistów oraz osoby w trakcie specjalizacji z tych dziedzin).

Ponadto Szpital nawiąże współpracę z lekarzami chętnymi do przyjmowania dzieci w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej.

Chętnych prosimy o kontakt z Działem Kadr na adres kadry@zeromski-szpital.pl lub telefonicznie, pod nr telefonu: 12-622-95-46 lub 12-622-93-13.

Centrum Stomatologii i Ortodoncji w Skawinie poszukuje Lekarza Stomatologa

Centrum Stomatologii i Ortodoncji Skawinie (obrzeża Krakowa od strony Ruczaju) podejmie długotrwałą współpracę z Lekarzem Stomatologiem w zakresie stomatologii zachowawczej, endodoncji i pedodoncji.

Oferujemy:
-atrakcyjne wynagrodzenie
-nowocześnie wyposażony gabinet
-praca wyłącznie z pacjentami prywatnymi
-przyjazną i serdeczna atmosferę
-możliwość podnoszenia kwalifikacji

Oczekujemy:
-umiejętności w nawiązywaniu dobrych relacji z pacjentami.

Prosimy o przesłanie CV na adres odeondent@gmail.com lub o kontakt pod numerem
602 7912 25

Praca dla lekarza rodzinnego w Wieliczce

Przychodnia POZ w Wieliczce zatrudni lekarza rodzinnego.

Praca w programie mMedica, rejestracja pacjentów co 15min. Na dyżurze min 2 lekarzy i 2 pielęgniarki. Populacja zróżnicowana, w przychodni pracuje również pediatra.

Bardzo dobry dojazd z Krakowa, bez korków.

Kontrakt lub etat.

Telefon: 601860740

Mail: kontakt@przychodniawieliczka.pl

XXIII Bal Lekarza – Galeria zdjęć

 

Poszukiwani specjaliści – komercyjne gabinety.

Centrum Medyczne Promed poszukuje lekarzy specjalistów oferując pracę w komercyjnych (świadczenia płatne) gabinetach na terenie Krakowa. Zapewniamy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie wiadomości lub CV na adres: biuro@cmpromed.pl
Wiadomość lub CV powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne PROMED w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego”.

Centrum Medyczne poszukuje lekarza medycyny rodzinnej.

Centrum Medyczne Promed poszukuje lekarza medycyny rodzinnej. Praca w poradni POZ na terenie powiatu proszowickiego (Biórków Mały). Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie wiadomości lub CV na adres: biuro@cmpromed.pl
Wiadomość lub CV powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne PROMED w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego”.

Centrum Medyczne poszukuje lekarzy specjalistów.

Centrum Medyczne Promed poszukuje lekarzy posiadających następujące specjalizacje:
• Dermatologia i wenerologia
• Neurologia
• Endokrynologia
• Chirurgia ogólna
• Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
• Położnictwo i ginekologia
• Reumatologia
• Kardiologia
Praca w poradniach specjalistycznych (kontrakt z NFZ) na terenie Krakowa. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie wiadomości lub CV na adres: biuro@cmpromed.pl
Wiadomość lub CV powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Medyczne PROMED w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego”.

PRACA LEKARZ ORTODONTA

Gabinet stomatologiczny w Mogilanach k/Krakowa nawiążę współpracę z lekarzem ortodontą lub w trakcie specjalizacji, wymagane doświadczenie zawodowe. Praca na początek  1-2 razy w miesiącu, tylko pacjenci prywatni, zarówno dzieci jak i dorośli. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres k17stomatologia@gmail.com

Lekarz w Stacji Dializ w Jaśle

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. zatrudni lekarzy nefrologów (również w trakcie specjalizacji) oraz specjalistów chorób wewnętrznych II st. w Stacji Dializ w Jaśle. Oferujemy elastyczne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakości specjalistycznym sprzęcie, możliwość rozwoju zawodowego.
Prosimy o kierowanie pytań/aplikacji na maila angelika.drobisz@fmc-ag.com

Ordynator Stacji Dializ w Limanowej

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. zaprasza lekarzy nefrologów do udziału w konkursie na stanowisko Ordynatora Stacji Dializ w Limanowej. Oferujemy elastyczne warunki zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakości specjalistycznym sprzęcie, możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez udział w prestiżowych szkoleniach i konferencjach naukowych, wsparcie oraz rozwój w roli kierowniczej. Prosimy o kierowanie pytań/aplikacji na maila angelika.drobisz@fmc-ag.com

dam pracę – Protetyk, Endodonta

Dental MIGAS Clinic w Krakowie nawiąże współpracę z lekarzami dentystami, zajmującymi się leczeniem protetycznym i endodontycznym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: recepcja@dentalmigas.pl

Kraków – Lekarze: Alergolog; Chirurg; Dermatolog; Diabetolog; Ginekolog; Internista; Laryngolog; Okulista; Ortopeda; Reumatolog; Urolog; USG.

Zapraszam do współpracy w nowym Centrum Medycznym LUX MED w Krakowie lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: alergologii; chirurgii; dermatologii; diabetologii; ginekologii; chorób wewnętrznych; laryngologii; okulistyki; ortopedii; reumatologii; urologii, radiologii i diagnostyki obrazowej / USG. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: – tel.: 723 988 156 – email: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Centrum Med. znajdujące się w Krakowie przyjmie lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji

Centrum MedisPoint poszukuje do współpracy lekarzy. Cenimy sobie osoby posiadające holistyczne podejście do Pacjenta, będące nie tylko mistrzami w swoim fachu, ale również posiadające wysokie kompetencje komunikacyjne. – więcej »

Konkurs ofert na świadczenia okulistyczne – Nowy Wiśnicz

okul

Nieodpłatne kursy w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii

W imieniu Organizatorów zapraszamy Państwa na szkolenie:

EDUheart

Szczegóły na stronie: https://www.sccs.pl/nauka-i-innowacje/edu-heart-silesian-power-1

 

Centrum Medyczne w Pcimiu nawiąże współpracę z Lekarzami

Centrum Medyczne w Pcimiu nawiąże współpracę z Lekarzami Specjalistami lub w trakcie specjalizacji. Warunki zatrudnienia do osobistego omówienia. Pilna potrzeba to: Lekarz POZ, Neurolog. Laryngolog, Ginekolog i inni. Dogodne godziny pracy.
Kontakt telefon 601 874 235

Poszukujemy lekarzy

Grupa medyczna obejmująca swoim działaniem Kraków oraz Powiat Wielicki poszukuje do współpracy lekarzy do przychodni w Krakowie, Wieliczce i Niepołomicach:
– lekarza medycyny pracy,
– endokrynologów,
– otolaryngologów,
– diabetologów,
– ginekologów,
– radiodiagnostów (USG)
– psychoterapeutów z certyfikatem
Do współpracy zapraszamy również lekarzy innych specjalizacji.

Kontakt telefoniczny: 605 433 544 lub @: biuro.halicka@gmail.com

BIL zaprasza na cykl zawodów wędkarskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz Ogólnopolskiego Klubu Wędkujących Lekarzy FISH-MED zapraszam wszystkich, których pasją jest wędkarstwo, na cykl zawodów wędkarskich w kategorii spławikowej Grand Prix Polski Lekarzy Fish-Med obejmujących w roku 2020 trzy imprezy ( poniżej terminy i miejsce rozgrywania zawodów ):

 1. XVIII Mistrzostwa Polski Lekarzy –  23-24 maja 2020 roku 
  –> Oświęcim jezioro Kruki komora B
 2. VIII Puchar Polski Lekarzy –  29-30 sierpnia 2020 roku
  –> zbiornik Kamieniec k. Tarnowskich Gór
 3. Zakończenie cyklu GPX 2020 –  03-04 października 2020 roku
  –> staw w Rudzińcu k. Gliwic

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail’owy.

Grzegorz Kołodziej 

tel.kom.:           +48 501 503 435

e-mail:               grk@onet.eu

Kształcenie ustawiczne – Kurs dla dentystów – Cyfrowy uśmiech

Zapraszamy na Kurs dla lekarzy dentystów

Cyfrowy Uśmiech.

18.04.2020r. Sobota godz. 10.00 – 14.00

Kurs poprowadzi: mgr Tomasz Gołąb 

Skrócony program szkolenia pt. “Cyfrowy uśmiech”:
1. Teoretyczny wykład nt. wykonywania zdjęć na potrzeby projektu cyfrowego uśmiechu.
2. Prezentacja i wykorzystanie skanera wewnątrzustnego Medit i500.
3. Skan twarzy jako proste narzędzie umożliwiające przeniesienie pacjenta do wirtualnego artykulatora.
4. Cyfrowy projekt uśmiechu jako narzędzie diagnostyczne i komunikacyjne.
5. Wykorzystanie druku 3d w tworzeniu motywacyjnych waxup’ów.

Miejsce OIL Kraków – sala wykładowa na parterze

Zapisy: Krystyna Trela 12/619 17 18

Szkolenia – Ochrona Radiologiczna Pacjenta – Komunikat

W związku z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.12.2019 r. dotyczącego stałego podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie,
z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie wstrzymuje prowadzenie kursów
i egzaminów ochrony radiologicznej pacjenta do czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Konferencja “Historia medycyny w Rabce”

W imieniu Organizatora zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową

“Historia medycyny w Rabce”

2020-01-28 15_47_15-Startowa – więcej »

Szkolenie w zakresie opiniodawstwa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów, w tym opiniowania sądowego z zakresu medycyny

Szkolenie w zakresie opiniodawstwa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów, w tym opiniowania sądowego z zakresu medycyny
Termin: 22-23.02.2020 r. (godz. 09.00-16.00)
Kurs bezpłatny. Liczba punktów edukacyjnych – 11
Część praktyczna (warsztatowa) szkolenia w dniu 7 marca 2020 r. (godz. 10.00-14.00)
Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A
Zgłoszenia na kurs: 12/ 6191722, ksztalcenie57@hipokrates.org
 Program szkolenia:

Miejsce szkolenia – Sala konferencyjna Okręgowej Izby Lekarskiej

w Krakowie, ul. Krupnicza 11a

Kierownik naukowy – dr n. med. Ewa Rzepecka-Woźniak

Katedra Medycyny Sądowej UJCM

SZKOLENIE DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW                                   W ZAKRESIE OPINIODAWSTWA  MEDYCZNEGO, W TYM                    OPINIOWANIA SĄDOWEGO Z ZAKRESU MEDYCYNY.

22 luty 2020 r  sobota 9:00 – 16:00

9.00 – 10.30    Biegły w systemie wymiaru sprawiedliwości – zagadnienia prawne:
Rola biegłego w postępowaniu sądowym

Prowadzący:  Sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Paweł Rygiel

10.30 -10.45    przerwa

10.45 – 12.15   Biegły w systemie wymiaru sprawiedliwości – zagadnienia prawne:
 Rola biegłego w postępowaniu sądowym cd.

Prowadzący:  adwokat dr n. prawnych Małgorzata Malczyk – Zakład Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji UJ

12.15 – 12.45   przerwa

12.45 -14.15    Opiniowanie dla potrzeb postępowania karnego

Prowadzący:  dr n.med. Filip Bolechała  (Katedra Medycyny Sądowej UJCM)

14.15 – 14.30   przerwa

14.30 – 16.00   Opiniowanie dla potrzeb postępowania cywilnego

Prowadzący:   dr med. Elżbieta Skupień – czynny biegły sądowy były zastępca dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie były asystent Katedry Medycyny Sądowej UJCM

23 luty 2020r  niedziela 10:00 – 16:00

10.00 – 11.00   Opiniowanie na potrzeby Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i    Sądu   Lekarskiego cz. I

Prowadzący:   lek. dent. Anna Kot  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
w Krakowie

11.00 – 11.15   przerwa

11.15 – 12.15    Opiniowanie na potrzeby Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i  Sądu Lekarskiego cz. II

Prowadzący:    lek. dent. Anna Kot Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
w  Krakowie

12.15 – 12.45    przerwa

12.45 – 14.15     Zagadnienia “narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo  utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” (art. 160 Kodeksu Karnego) w praktyce opiniowania dla potrzeb postępowania karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących błędów medycznych.

Prowadzący:   dr hab. n. med. Tomasz Konopka  (Katedra Medycyny Sądowej UJCM)

14.15 – 14.30    przerwa

14.30 – 16.00    Błąd medyczny a niepowodzenia w leczeniu. Asertywność biegłych

Prowadzący:   dr hab. n. med. Krzysztof Woźniak (Katedra Medycyny Sądowej UJCM)

07 marca 2020r.  sobota 10:00 – 14:30

10.00 – 12.00    Warsztaty – zajęcia praktyczne cz I z dyskusją – Opiniowanie dla potrzeb postępowania Karnego

Prowadzący:   dr hab. Tomasz Konopka

12.00 – 12.30    przerwa

12.30 – 14.30    Warsztaty – zajęcia praktyczne cz II z dyskusją – Opiniowanie dla potrzeb postępowania Cywilnego

Prowadzący:    dr med. Elżbieta Skupień

 

 

Ruczaj Clinic zatrudni lekarza dermatologa

Ruczaj Clinic w Krakowie zatrudni lekarza dermatologa.
Oferujemy: dużą bazę pacjentów, obsługę recepcyjną, grafik dostosowany do dyspozycyjności. Gabinet jest wyposażony m.in. w: Alma Harmony Baby Rejuve DYE-VL/ND-YAG, Laser CO2 Fire – Xel, frakcyjną radiofrekwencję (RF) mikroigłową Ellisys Duo® 3D, Eltron 80, aparat do kriochirurgii Brymill. Kontakt pod numerem telefonu: 723 077 889 lub na adres: aleksandra.waz@ruczajclinic.pl

Nowoczesny gabinet stomatologiczny zatrudni lekarza dentystę

Gabinet Stomatologiczny – Stomatologia Szlachetka Myślenice (20 min z południa Krakowa) nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem ceniącym sobie spokojną pracę w małym zgranym zespole, na nowoczesnym sprzęcie (nowe unity, mikroskop, rvg, system B&L, artykulacja Amann Girbach, ultradźwięki Endo WoodPecker, Raypex 6, endomotory X-smart, narzędzia VDW, materiały GC, Ivoclar.)

Pacjenci tylko prywatni, pełen grafik pacjentów, bardzo dobre warunki płacowe.

Zapraszam do kontaktu 793 003 917 lub proszę o przesyłanie CV na adres dent.szlachetka@gmail.com

Zatrudnimy lekarza stomatologa

Przychodnia Stomatologiczna Specjal Dent działająca w centrum Krakowa od 20 lat zatrudni lekarza stomatologa ( stomatologia ogólna , estetyczna , endodoncja , pedodoncja , protetyka ) na dogodnych warunkach .
Istnieje mozliwośc wyboru dni pracy oraz pracy w szkolnych gabinetach stomatologicznych na NFZ i w Miejskim Programie Profilaktyki Próchnicy.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie , pracę w zgranym zespole współpracowników , elastyczne godziny pracy.
Oferty proszę kierować na maila : rafaldeja@gmail.com , lub telefonicznie 602 47 00 02

PROTETYK, ENDODONTA, STOM. ZACHOWAWCZA – Dam pracę – Kraków

Gabinet stomatologiczny w Krakowie nawiąże współprace z lekarzami dentystami, zajmującymi się leczeniem protetycznym, endodontycznym i stomatologią zachowawczą.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV na adres mailowy: rszymanski1222@gmail.com

Zatrudnimy diabetologa

NZOZ OSIEDLE UROCZE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie os. Urocze 2 zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie diabetologii. Praca jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w poniedziałek, środę lub piątek. W ramach umowy z NFZ.

Warunki pracy do uzgodnienia.

Kontakt: na adres mail nzozosiedleurocze@gmail.com

tel. 501 483 348

 

Oferta dla Lekarza orzecznika w zakresie medycyny pracy

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zatrudni lekarza orzecznika posiadające uprawnienia do wykonywania badań w zakresie medycyny pracy.

Kontakt telefoniczny: 14 68 80 518 lub e-maila: praca@mcm.net.pl

Brzesko

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Brzesku lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: dermatologii; okulistyki; ortopedii.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: – tel.: 723 988 156 – email: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Bielsko-Biała

Zapraszam do współpracy z Centrum Medycznym ULTRAMEDIC w Bielsku-Białej lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: alergologii; chorób wewnętrznych; endokrynologii; ginekologii; medycyny pracy; okulistyki; ortopedii; pediatrii; pulmonologii; urologii. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: – tel.: 723 988 156 – email: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Praca dla lekarza POZ

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w  Bochni oferuje pracę na stanowisku lekarz ogólny POZ . Forma zatrudnienia dowolna (umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt). Wymagane  prawo wykonywania zawodu. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.  Przesyłane CV koniecznie muszą zawierać klauzulę o ochronie danych osobowych. Osoba do kontaktu Barbara Gajli e- mail: b.gajli@spgzozbochnia.pl, tel. 14/611-56-30, kom. 698-541-065

praca dla lekarza – stomatologa

SPG ZOZ Bochnia oferuje pracę dla lekarza – stomatologa w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagane  prawo wykonywania zawodu. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.  Przesyłane CV koniecznie muszą zawierać klauzulę o ochronie danych osobowych. Osoba do kontaktu Barbara Gajli e- mail: b.gajli@spgzozbochnia.pl, tel. 14/611-56-30, kom. 698-541-065

praca dla lekarza dentysty

Gabinet stomatologiczny PERFECT-DENT
w Krakowie nawiąże współpracę z LEKARZEM DENTYSTĄ mającym doświadczenie w pracy z użyciem mikroskopu.
Oferujemy pracę w dobrze wyposażonym gabinecie: posiadamy
mikroskop stomatologiczny przy każdym stanowisku, mikromotor
endodotyczny, endometr, narzędzia do maszynowego opracowywania
kanałów różnych firm. Naszym standardem jest praca w koferamie, przy
użcyiu formówek sekcyjnych i na materiałach kompozytowych wysokiej
klasy. Posiadamy rtg punktowy.
Współpracujemy z wysoko wyspecjalizowanym laboratorium
protetycznym.
Oferujemy pracę na 4 ręce z czynną asystą.
Do dyspozycji jest zmiana poniedziałek po południu i cały piątek.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
tel: 600371871
email: kontakt@perfect-dent.com.pl

Lekarz Endokrynolog – Telemedycyna (praca zdalna)

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w ramach telemedycyny lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresu endokrynologii.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: – tel.: 723 988 156 – email: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Poszukujemy lekarzy do POZ

SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach poszukuje do pracy lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wynagrodzenie do negocjacji.
Nasza siedziba znajduje się w nowym budynku oddanym do użytku w 2019r. Gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt medyczny.
Posiadamy również przed budynkiem własny parking.
Zapraszamy do współpracy.
tel. kontaktowy 609 315 527

Lekarz Stomatolog Stalowa Wola

Centrum Stomatologii Dentes w Stalowej Woli woj. Podkarpackie zatrudni dentystów. Zapewniamy 120 godzin pracy miesięcznie, pacjentów tylko prywatnych, wynagrodzenie na poziomie od 12 000 do 20 000 zł miesięcznie. CV prosimy przesyłać na adres mailowy : dentes@dentes.pl

Podziękowanie

Panu Ordynatorowi Oddziału Ginekologii i Połoznictwa w Bochni Dr.Norbertowi Majewskiemu,wszystkim lekarzom i położnym oraz całemu personelowi medycznemu Oddziału Ginekologii dziękujemy za leczenie i opiekę nad pacjentką Ewą Wiatr
Joanna Ciszowska-Wiatr i Waldemar Wiatr

Szpital Zakonu Bonifratów zatrudni lekarza medycyny pracy

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o. zatrudni w dowolnym wymiarze czasu pracy

lekarza medycyny pracy

Miejsce pracy:

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie sp. z o.o.

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Do zadań na tym stanowisku należy:

    kompleksowa opieka nad Pacjentem,

    dbałość o zachowanie wysokich standardów medycznych

Zapraszamy do współpracy lekarzy:

    z ukończoną specjalizacją lekarską lub w połowie specjalizacji,

    z aktualnym prawem do wykonywania zawodu

Proponujemy:

pracę w nowoczesnym Szpitalu z ponad 100-letnim doświadczeniem,

atrakcyjne wynagrodzenie oraz lokalizacja miejsca pracy,

szkolenia profilaktyczne i rozwojowe

Zainteresowanych prosimy o kontakt  bezpośredni, telefoniczny, lub e-mailowy:

Dział Kadr i Płac

Budynek C pok. nr 109

e-mail: rekrutacja@bonifratrzy.krakow.pl

tel. 12 37 97 184

Zatrudnimy lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej w SP ZOZ w Przeworsku.

Zatrudnimy lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej w SP ZOZ w Przeworsku.
Oferujemy pracę na Oddziale oraz w formie dyżurów medycznych, w miłej i przyjaznej atmosferze. Gwarantujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz dowolny wybór formy zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna na udzielanie świadczeń zdrowotnych)
 
Zainteresowanych Państwa prosimy o kontakt:
Kierownik Kadr Alicja Sopel – tel. 16 649 15 49, e-mail: asopel@spzoz-przeworsk.pl
Dział Kadr – tel. 16 649 15 84, e-mail:  kadry@spzoz-przeworsk.pl

praca lek.dent.

Gabinet stomatologiczny Krakow – Czyzyny nawiąże współpracę z lek. dentystą zajmującym się stomatologią zach. Nowoczesne wyposazenie, OPG, RVG, mikroskop. stomatologia.krakow@onet.pl

neurolog poszukuje pracy na terenie Krakowa

Neurolog z 16 letnim doświadczeniem poszukuje pracy w ramach poradni neurologicznej na terenie Krakowa.tel. kontaktowy 606732507

Nowy Szpital zatrudni lekarzy

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. poszukuje do pracy lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresu:
– rentgenodiagnostyki
– okulistyki
– medycyny pracy
– pediatrii
– laryngologii
– anestezjologii
– ginekologii i położnictwa
– chorób wewnętrznych
– chirurgii
– ortopedii
oraz lekarzy do pracy w SOR i Podstawowej Opiece Zdrowotnej
Kontakt: e-mail JKrzykawska@nowyszpital.pl tel. 509 873 623
aslota@nowyszpital.pl tel. 41 240 12 59

ZATRUDNIMY LEKARZA POZ

NZOZ KOZŁÓWEK KRAKÓW PODEJMIE WSPÓŁPRACĘ Z LEKARZEM POZ
TEL.502302047

Podejmę współpracę z lekarzem wykonującym badania USG

Prywatny gabinet ginekologiczny podejmie współpracę z lekarzem wykonującym badania USG ginekologiczne. Warunki pracy i płacy do indywidualnego uzgodnienia.
Kontakt 609 685 731

Przychodnia stomatologiczna w Olkuszu nawiąże współpracę z lekarzem dentystą

Przychodnia stomatologiczna  w Olkuszu nawiąże współpracę z lekarzem dentystą ogólnie praktykującym.

          Wymagane minimum 3 letnie doświadczenie,umiejętność pracy pod mikroskopem,dobre nastawienie do pacjentów,

          chęć pracy w zgranym zespole.Proszę o CV na maila -izafre@medesto.pl lub kontakt telefoniczny -604-294088.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej

Zatrudnimy lekarzy w POZ: specjalistę  medycyny rodzinnej  , internistę i pediatrę .

Oferujemy:

– pracę w stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej atmosferze;
– możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów;
– elastyczny czas pracy, który pozwoli na realizację innych aktywności;
– warunki wynagrodzenia do negocjacji;

-SPZPOZ w Dobrej jest pięknym Beskidzie Wyspowym;
-forma zatrudnienia do uzgodnienia( etat bądź kontrakt);
Zainteresowanych Państwa bardzo proszę o kontakt :

Kierownik Piotr Kryzia tel:608492716,

Maria Stokłosa tel:517632414

 lub poz_dobra@wp.pl.

Zaproszenie na Regaty

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU

ZAPRASZA NA

XI OGÓLNOPOLSKIE REGATY ŻEGLARSKIE LEKARZY W KLASIE PUCK

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:

29-31 maja 2020r. (sobota, niedziela) – Zatoka Pucka

 1. ORGANIZATOR:

       OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU  Komisja  Sportu i Rekreacji

 1. WSPÓŁORGANIZATOR:

 Harcerski Ośrodek Morski

 1.    BIURO REGAT:

Harcerski Ośrodek Morski  84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1

Tel. (58) 673 21 50, hom@hompuck.org

Informacji udziela:

Marcin Szczęśniak tel. 603 696 160 – organizator regat  OIL Gdańsk

Sławomir Dębicki  501 674 698 (58) 673 21 50 sprawy techniczne – Komendant HOM

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT:

Do dnia 23 kwietnia 2020 r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku  (wyłącznie mailowo sekretariat@oilgdansk.pl )

druk zgłoszenia do regat do pobrania ze strony www.oilgdansk.pl   zakładka  „Po pracy –Wydarzenia Kulturalne i Sportowe” należy wypełnić , zeskanować i wraz ze zeskanowanym potwierdzeniem wpłaty wpisowego na konto HOM przesłać na adres mailowy sekretariat@oilgdansk.pl

Ilość miejsc jest ograniczona ( 30 załóg ), decyduje kolejność zgłoszeń.

Za kompletne zgłoszenie uznajemy wypełniony druk zgłoszenia na regaty wraz z opłaconym wpisowym i dołączonym do zgłoszenia potwierdzeniem wpłaty!!!

 1. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:

– liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby. ( w tym minimum 2 lekarzy )

–  prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego. ( musi być lekarzem )

– znajomość przepisów PZŻ, przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.

 1. SPOSÓB PROWADZENIE REGAT:

       Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów w sobotę 30.05.2020r.
4 wyścigi w niedzielę 31.05.2020r.
Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim.
Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min. 2 wyścigów.

 1. PROGRAM REGAT

29.05.2020r. piątek   przyjazd uczestników regat , zakwaterowanie, nocleg w HOM Puck
30.05.2020r. sobota

8.00-9.00                 śniadanie        
9.00-10.00               zgłaszanie się załóg do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie          

                            łodzi do regat (kapitanat portu HOM)             
10.00                        otwarcie regat, odprawa sterników
11.00-15.00             regaty- pierwsza tura regat
15.00-16.00             obiad

19.30-23.00            biesiada przy grillu i koncert szantowy „ Żeglarze Portowi”

31.05.2020r. niedziela

8.00-09.00               śniadanie        

10.00-13.30             regaty- druga tura regat
13.30-14.00             zdawanie sprzętu

14.00-15.00            obiad
15.00                        zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wpisowe do regat  200 zł/osoba

Płatne na konto:  Bank PKO SA  11 1240 5400 1111 0010 6457 8713

HOM   84-100 Puck  ul. Żeglarzy 1,  tytuł wpłaty ( XI Regaty Lekarzy – pobyt w HOM imię i nazwisko uczestników)

 1. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

– wyżywienie od śniadania 30.05.2020r. do obiadu 31.05.2020r.

– zakwaterowanie 29.05.2020r. do 31.05.2020r. ( w zgłoszeniu proszę podać ile osób i z ilu noclegów będziecie Państwo korzystać – piątek/sobota, sobota/niedziela ) Uwaga !!! Nie rezerwujecie Państwo noclegów w trakcie trwania regat indywidualnie w HOM w Pucku ! Miejsca noclegowe będą przydzielane przez organizatorów na podstawie zgłoszeń do regat. Ewentualny nocleg dla osób towarzyszących możliwy będzie jedynie po zamknięciu listy zgłoszeń do regat i zakwaterowaniu uczestników regat, jeśli zostaną wolne miejsca noclegowe w HOM. Jeśli chcecie przyjechać do Pucka kilka dni wcześniej przed regatami lub zostać dłużej po regatach, można zarezerwować indywidualnie pobyt w HOM. ( kontakt bezpośrednio z HOMem w Pucku )

– ubezpieczenie NW uczestników

– łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat

– nagrody dla uczestników

Informacje o regatach i łodzi PUCK na stronie www.klasapuck.org

druk zgloszenia na regaty 2020

Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte na Evidence Based Medicine

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia jako organizator Kursów umiejętności dla lekarzy i lekarz rezydentów opartych na Evidence Based Medicine, zaprasza do udziału w nieodpłatnych kursach.

Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń  dla 758 lekarzy do 30.06.2023 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem:  http://kmptm.pl/power5-4-kursy/ .

W najbliższym czasie, program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy mogą uzyskać punkty edukacyjne:

 • Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca ( najbliższe terminy 9-11.02.2020 r.,
  15-17.03.2020 r.)
 • Implantacja stymulatorów bezelektrodowych.
 • Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego (najbliższe terminy: 23-25.02.2020 r.; 19.-21.04.2020 r.).
 • Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) – najbliższe terminy 26.02.2020 r.; 25.03.2020 r.
 • Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych.

Kolejne terminy będą pojawiały się sukcesywnie na stronie http://kmptm.pl/power5-4-kursy/ .

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na bloku operacyjnym z wykorzystaniem modelu zwierzęcego. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do udziału w wysoko specjalistycznych  procedurach medycznych wykraczających poza obszar specjalizacji. Kurs odbywa się w siedzibie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przy Ulicy Marii Curie Skłodowskiej 10c. Jako organizator zapewniamy, zakwaterowanie, catering, zwrot kosztów dojazdu*  oraz materiały dydaktyczne. Udział jest nieodpłatny.

Koordynator Projektu: Małgorzata Mikiciuk. tel.: (32) 70-50-305, mail: m.mikiciuk@kmptm.pl

X Ogólnopolski Konkurs Literacki

Okręgowa  Izba  Lekarska

w Łodzi

na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej,

działającej przy łódzkim Klubie Lekarza

ogłasza

X Ogólnopolski KONKURS LITERACKI

               pod hasłem „Wiatrem pisane”

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy  i lekarzy dentystów oraz studentów uczelni  medycznych, którzy amatorsko zajmują się twórczością literacką.
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze albo utwór prozatorski,
nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4  (czcionka 12 wydruk
z marginesami).  Teksty – w czterech egzemplarzach, podpisane godłem – należy przesłać najpóźniej do dnia 15 marca 2020 roku  pod adres:
 
Okręgowa Izba Lekarska  93-005 Łódź,  ul. Czerwona 3  

                                                     z dopiskiem na kopercie KONKURS LGN

 Do zestawu tekstów powinna być dołączona zaklejona koperta, opatrzoną tym samym godłem, co teksty,  w której znajdzie się imię i nazwisko autora,  jego adres pocztowy, numer telefonu kontaktowego oraz  adres e-mail.   

UWAGA:
na kopercie nie można umieszczać nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji.  Przewidziane są nagrody pieniężne  oraz wyróżnienia rzeczowe. Jury zastrzega sobie też możliwość innego podziału nagród.

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się w niedzielę,
dnia 26 kwietnia 2020 r.  o godz. 16.00 w Klubie Lekarza OIL
w Łodzi     przy ul. Czerwonej  3.    
Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

         Wszelkich informacji  udzieli  Iwona Szelewa  w Sekretariacie OIL lub  pod nr tel. 42/ 683 17 01.                        

 

XX Ogólnopolska Biesiada Literacka

Z przyjemnością informujemy, że

Jubileuszowa XX Ogólnopolska Biesiada Literacka

Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

odbędzie się

7 marca 2020 roku

(wyjątkowo – w pierwszą sobotę marca)

w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi przy ul. Czerwonej 3

Początek o godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy autorów – lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski do czynnego udziału w tym tradycyjnym spotkaniu, a szanownych gości – miłośników żywego słowa – zachęcamy do współbiesiadowania.

Autorów, którzy podczas Biesiady chcieliby zaprezentować własne utwory, prosimy o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz tekstów do prezentacji.

Tekst utworu należy przesłać (w trzech papierowych egzemplarzach) na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź (z dopiskiem „Biesiada”) oraz obligatoryjnie (plik elektroniczny) na adres: biuro@oil.lodz.pl  (temat „Biesiada”) – najpóźniej do 15 lutego 2020 roku.

W zgłoszeniu uczestnictwa należy podać swoje dane, adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu. Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń. Zwykle każdy uczestnik ma do dyspozycji 3-5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

Po Biesiadzie Literackiej, na artystyczne zakończenie wieczoru zaprasza Kabaret OIL – Bąk, na swoją kolejną premierę.

 

Serdecznie zapraszamy

organizatorki

Maria Magdalena Człapińska

Barbara Szeffer-Marcinkowska

Zmarł lek. med. Ludwik Grzesik

2020-01-31 12_15_15-klepsydra.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Zmarła lek. dent. Joanna Popiela – Dudek

 
 popiela-dudek joannaSzanowne Koleżanki i Koledzy, ze smutkiem i żalem informujemy, że zmarłalek. dent. Joanna Popiela – Dudek

 Niech odpoczywa w pokoju…

MSZA ŚW. ŻAŁOBNA przy Zmarłej odprawiona zostanie w czwartek, dnia 30 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w Kościele św. Józefa przy Rynku Podgórskim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku o godz. 12.00 na Cmentarzu Wola Duchacka  w Krakowie.

 

Areszt Śledczy w Krakowie poszukuje kandydatów LEKARZE POZ

Areszt Śledczy w Krakowie poszukuje kandydatów LEKARZE POZ dla ambulatorium – informacje pod numerem telefonu 12 63 01 110, 12 63 01 360 i na stronie aresztu w sekcji “praca”

Poszukujemy lekarza dentysty – Kraków Kozłówek

Prężnie rozwijający się gabinet stomatologiczny w Krakowie na Kozłówku poszukuje lekarza dentysty. Stomatologia zachowawcza, estetyczna, protetyka, chirurgia. Elastyczny czas pracy. Duża baza pacjentów. Atrakcyjne wynagrodzenie.

Kontakt:Katarzyna Latawiec tel. 696167737

Kraków – Lekarze: Alergolog; Chirurg; Dermatolog; Diabetolog; Ginekolog; Internista; Laryngolog; Okulista; Ortopeda; Reumatolog; Urolog; USG.

Zapraszam do współpracy w nowym Centrum Medycznym LUX MED w Krakowie lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: alergologii; chirurgii; dermatologii; diabetologii; ginekologii; chorób wewnętrznych; laryngologii; okulistyki; ortopedii; reumatologii; urologii, radiologii i diagnostyki obrazowej / USG. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: – tel.: 723 988 156 – email: lukasz.chelminski@luxmed.pl

lekarz chirurg/lekarz ortopeda

Przychodnia specjalistyczna w Gorlicach z dużą bazą pacjentów nawiąże współpracę z lekarzem chirurgiem, lekarzem ortopedą. Praca w ramach NFZ i prywatnie. Elastyczny czas pracy, atrakcyjne wynagrodzenie. Do wykorzystania blok operacyjny.
Więcej informacji na e-mail: office@medicor.info.pl
lub pod numerem telefonem : 519745065 lub 500422324

lekarz laryngolog

Przychodnia specjalistyczna w Gorlicach z dużą bazą pacjentów nawiąże współpracę z lekarzem laryngologiem (w trakcie specjalizacji lub specjalistą). Praca w ramach NFZ i prywatnie. Elastyczny czas pracy, atrakcyjne wynagrodzenie.
Więcej informacji na e-mail: office@medicor.info.pl
lub pod numerem telefonem : 519745065 lub 500422324

lekarz pediatra

Przychodnia POZ w Gorlicach nawiąże współpracę z lekarzem pediatrą lub lekarzem w trakcie specjalizacji z pediatrii. Elastyczny czas pracy, 1-2 razy w tygodniu. Stawka 100-150 zł, w zależności od doświadczenia.
Więcej informacji na e-mail: office@medicor.info.pl
lub pod numerem telefonu : 519745065 lub 500422324

lekarz stomatolog

Poradnia stomatologiczna w Gorlicach z dużą bazą pacjentów nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem. Praca w ramach NFZ i prywatnie. Elastyczny czas pracy, atrakcyjne wynagrodzenie.
Więcej informacji na e-mail: office@medicor.info.pl
lub pod telefonem : 519745065 lub 500422324

Praca dla lekarza dentysty

NZOZ w Krakowie na Ruczaju nawiąże współpracę z lekarzem dentystą ogólnym jak i lekarzem endodontą lub z zamiłowaniem do endodoncji. Gabinet wyposażony w mikroskop. Bogata baza pacjentów. Praca wyłącznie prywatnie.
NZOZ jest zespołem gabinetów i laboratorium protetycznym.
Mile widziane doświadczenie i znajomość przynajmniej j. angielskiego.
Prosze o oferty z dopiskiem w temacie PRACA LEKARZ

biuro@abdent.pl

Zatrudnię lekarza stomatologa ortodonte – Kraków

FULLDENT- Centrum Stomatologii Kraków-Sidzina – nowoczesna placówka stomatologiczna, gdzie profesjonalizm i serdeczność są podstawowymi wartościami, poszukuje osoby do współpracy w zespole stomatologicznym, na stanowisku: Lekarz Stomatolog Ortodonta – więcej »

Zatrudnię lekarza stomatologa endodonte – Kraków

FULLDENT- Centrum Stomatologii Kraków-Sidzina – nowoczesna placówka stomatologiczna, gdzie profesjonalizm i serdeczność są podstawowymi wartościami, poszukuje osoby do współpracy w zespole stomatologicznym, na stanowisku: Lekarz Stomatolog Endodonta – więcej »

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza w Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę o pracę lekarza (Młodszy/Starszy asystent) w wymiarze 0,5 etatu, w Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301155, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 26.02.2020 r.

SPZOZ w Imielinie poszukuje lekarzy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielnie poszukuje lekarza medycyny, lekarza internistę ,lekarza medycyny rodzinnej .Kontrakt z NFZ .Oferujemy dowolną formę zatrudnienia /umowa o pracę kontrakt/. Bardzo dobre warunki wynagrodzenia.

Praca od zaraz. Mieszkanie służbowe.

telefon kontaktowy 413851222/ 507113427

adres e-mail grazyna196@onet.eu

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę zlecenie konsultanta dermatologa w Ambulatorium z Izbą Chorych.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę-zlecenie konsultanta dermatologa w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301155, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 26.02.2020 r.

Praca dla lekarza dentysty

Nowoczesny gabinet stomatologiczny w centrum Krakowa, działający na rynku od wielu lat, z ogromną bazą pacjentów, zaprasza do współpracy lekarzy stomatologów.

Poszukujemy osób pracujących w zakresie chirurgii stomatologicznej oraz endodoncji z wykorzystaniem mikroskopu .

Oferujemy pracę w zespole specjalistów, na cztery ręce z asystentką stomatologiczną, możliwość rozwoju, elastyczną formę zatrudnienia, elastyczne godziny pracy dostosowane do możliwości lekarzy, pracę w innowacyjnej placówce, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

Oczekujemy dbałości o wysoką jakość świadczonych usług, utrzymania dobrego kontaktu z pacjentem w trakcie i po leczeniu.

Osoby zainteresowane w celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511263095.

Praca w POZ

NZOZ zatrudni lekarzy do pracy w POZ ./rezydenta chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej i rezydenta z pediatrii/ Praca 2 x w tygodniu.
Warunki pracy do uzgodnienia.
tel kont 604168873
email zalewskad@interia.pl

Lekarz Neurolog

Nowy Szpital w Świebodzinie poszukuje do pracy Lekarza Neurologa
Opis stanowiska

Świadczenie usług z zakresu neurologii w Oddziale Neurologicznym z pododdziałem udarowym oraz w Poradni Neurologicznej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania

Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie neurologii.

Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.

Prawo wykonywania zawodu.

Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.

Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy

Stabilne warunki zatrudnienia,
Możliwość pełnienia dyżurów,
Duże możliwości rozwoju zawodowego,
Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych.

hr@nowyszpital.pl

Zatrudnimy lekarza dentystę- Kraków

Gabinet stomatologiczny Zielińska&Herman Stomatologia nawiąże współprace z lekarzem dentysta ogólnie praktykującym, pedodontą oraz ortodontą. Wymagane min. 3 letnie doświadczenie, dobre nastawienie do Pacjentów, chęć pracy w interdyscyplinarnym zespole. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 513 063 663 lub mailowy: info@zielinska-herman.pl

Chirurg stomatolog – dam pracę – Kraków

Gabinet w Krakowie nawiąże współpracę z chirurgiem stomatologiem lub chirurgiem szczękowo – twarzowym lub lekarzem w trakcie specjalizacji.

Proszę o przesłanie CV na adres mailowy: rszymanski1222@gmail.com

Dam pracę

Klinika Krakowska Sp. z o.o. zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów (lub w trakcie specjalizacji). z zakresu: – dermatologii, – ginekologii, – laryngologii, – neurologii, – stomatologii oraz pediatrów i lekarzy rodzinnych . Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz profesjonalnie wyposażone gabinety. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 728 847 378 lub mail: klinika@klinika.krakow.pl

ZUS Oddział w Nowym Sączu zatrudni Lekarzy orzeczników Zakładu

ZUS Oddział w Nowym Sączu zatrudni Lekarzy orzeczników Zakładu

Wymagania: lekarz medycyny pracy z tytułem specjalisty, min. 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza.

Praca na umowę o pracę, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze, wynagrodzenie od 9,5 tys. na całym etacie.

Możliwość rozwoju zawodowego oraz ustalenia indywidualnego czasu pracy.

Kontakt: tel. 18 449 82 75

ZUS Oddział w Nowym Sączu zatrudni Zastępcę głównego lekarza orzecznika

ZUS Oddział w Nowym Sączu zatrudni Zastępcę głównego lekarza orzecznika

Wymagania: lekarz medycyny z tytułem specjalisty, min. 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza, powyżej 4 lat doświadczenia w orzecznictwie lekarskim.

Praca na umowę o pracę, zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu, wynagrodzenie od 5 tys. na 0,5 etatu.

Możliwość rozwoju zawodowego oraz ustalenia indywidualnego czasu pracy.

Kontakt: tel. 18 449 82 75

Poszukujemy lekarzy specjalistów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zatrudni lekarzy specjalistów z zakresu:
• chorób płuc do pracy w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy
• ortopedii i traumatologii narządu ruchu do pracy w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej
• neurologii do pracy w Oddziale Neurologicznym i Poradni Neurologicznej
• w trakcie specjalizacji z neurologii do pełnienia dyżurów medycznych Oddziale Neurologicznym
Forma zatrudnienia i warunki finansowe do uzgodnienia.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: marketing@zozsuchabeskidzka.pl lub poprzez formularz aplikacyjny w zakładce KARIERA na www.zozsuchabeskidzka.pl.
Dodatkowe informacje dot. oferty pracy dostępne są w
Dziale Służb Pracowniczych tel.: /33/ 872 32 72
Dziale Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych tel.: /33/ 872 33 14

dam pracę

Przychodnia Stomatologiczna w centrum Krakowa nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem. Praca na NFZ i prywatnie. Więcej informacji na e-mail: gabinet@juniordent.pl.

Kierownik ambulatorium

Areszt Śledczy w Krakowie poszukuje kandydatów KIEROWNIK AMBULATORIUM – informacje pod numerem telefonu 12 63 01 110, 12 63 01 360 i na stronie aresztu w sekcji “praca”

Sprzedam dwustanowiskowy gabinet dentystyczny w Kętach

Sprzedam

dwustanowiskowy gabinet dentystyczny w Kętach /małopolskie w pełni

wyposażony . z oddzielną rejestracją i zapleczem socjalnym .

kontakt na e-maila : czajowska@gazeta.pl

Lekarz Gastrolog poszukiwany!

Nowy Szpital w Świeciu poszukuje lekarza Gastrologa.

Opis stanowiska:

Świadczenie usług w zakresie gastrologii w Poradni gastroenterologicznej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:

Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie gastroenterologii.
Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
Prawo wykonywania zawodu.
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:

Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia.
Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającym się środowisku pracy.
Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Przyjazne środowisko pracy.
Możliwość pełnienia wyłącznie dyżurów medycznych.

Kontakt :
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: HR@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr: 517369690

Dam pracę – Liszki

SPZOZ  LISZKI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach zatrudni

lekarzy:

– spec. pediatrii lub w trakcie specjalizacji, spec. medycyny rodzinnej

– spec. ginekologii i położnictwa

Oferujemy dobre warunki finansowe. Harmonogram pracy do ustalenia indywidualnego, współpraca w oparciu o kontrakt lub umowę zlecenie.

Kontakt telefoniczny: 12 280 62 83, 517 851 151

e-mail: sgzoz@przychodnialiszki.pl

 

Lekarze specjaliści – Chrzanów

Centrum Medyczne IGAMED w Chrzanowie zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów (lub w trakcie specjalizacji).
z zakresu:
– dermatologii,
– ortopedii,
– endokrynologii,
– neurologii,
– radiologii .
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz profesjonalnie wyposażone gabinety.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 608 277 988 lub mail: rekrutacja@igamed.pl

Ortodonta Kraków Nowa Huta

Ortodonta
Prywatna klinika stomatologiczna w Krakowie, nawiąże współpracę z lekarzem ortodontą.
Zakres obowiązków :
• Zakładanie aparatów stałych i ruchomych
• Leczenie pacjentów ortodontycznie
• Praca 1-2 dni w tygodniu

Wymagania :
• Kilkuletnie doświadczenie w ortodoncji
• Mile widziane – specjalizacja
Co oferujemy :
• Pełny grafik pacjentów
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Nowoczesny i zadbany gabinet
• Pacjentów wyłącznie prywatnych

Zgłoś się do nas dzwoniąc na podany numer telefonu lub pisząc na mail :
rekrutacjadentalway2@gmail.com
731 644 255

Pediatra POZ, Kraków

Poszukujemy Pediatry do POZ na terenie Krakowa (ul.Torfowa 5, Ruczaj). Na minimum 2 razy w tygodniu. Sawka godzinowa 100-130 zł za godzinę, w zależności od doświadczenia. Zgrany zespół, miła atmosfera w pracy. W razie zainteresowania ofertą proszę o kontakt telefoniczny: 601973598.

Pediatra, Specjalista Medycyny Rodzinnej

Poradnia POZ w północnej części Krakowa

Poszukuje lekarza pediatrę lub lekarza medycyny rodzinnej (również w trakcie specjalizacji)
Współpraca w pełnym wymiarze godzin.
Populacja POZ ok 2 tys zróżnicowana wiekowo
W przychodni przyjmuje dwoje lekarzy.
Przychodnia skomputeryzowana mMedica
Gwarantujemy przyjazną, niekorporacyjną atmosferę pracy :)
Praca od lutego 2020
Kontakt – 507180021

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory